Nūsacejumi

Kab volūdys īkustynuošonys atbaļsteišona i jau padareitūs dorbu pierkšona byutu skaidra i pateikama, aicynojam īpasazeit ar atbolsta platformys i škārsteikla veikala lītuošonys nūsacejumim i privatuma politiku. 

Atbaļsteišonys nūsacejumi

Latgalīšu kulturys kusteibai “Volūda” (juridiski bīdreibai “LgSC”) ir sabīdryskuo lobuma organizacejis statuss. Ar kotru atbolsta veidu/zīduojumu teik paleidzāts īkustynuot bīdreibys dorbus vēļ vaira i skanēt latgaliskajam plotuok i dažaiduok. 

Kotram atbaļsteituojam/zīduotuojam ir tīseibys:

  • zynuot atbolsta/zīduojuma sajiemieja miseju, mierki i plānus, kam konkretū atbolstu paradzāts izlītuot (nūruodeits atbolsta izdareišonys šaļtī);
  • byut drūsam i puorsalīcynuot, ka atbolsts/zīduojums tiks izmontuots taišni taidam mierkam, ar kaidu dareits;
  • sajimt gūdeigu attīksmi i dorbu nu atbolsta/zīduojuma sajiemieja;
  • īpasazeit ar organizacejis darbeibys puorskotim;
  • aizdūt vaicuojumu i par reizi sajimt atbiļdis par atbolsta/zīduojuma izmontuošonu;
  • i prīcuotīs, ka ar juo atbolstu/zīduojumu ir īsadevs īkustynuot vēļ vaira lobu lītu;

Par vysu papyldu informaceju aicynojam sasazynuot ar bīdreibu, rokstūt [email protected].

Škārsteikla veikala nūsacejumi

Īsapierkšonys nūsacejumi-distaņcis leigums

(2022. gods 31. oktobra verseja)

Itymā škārsteikla veikalā pīduovuotūs preču puordeviejs bīdreiba “LgSC”, Reg. Nr. 40008095461, juridiskuo adrese: Daugovys īla 8, Leiksna, Leiksnys pog., Augšdaugovys nūv., LV-5456 nu vīnys pusis (iz prīšku saukts Puordeviejs) i persona, kas kū ta pārk (iz prīšku saukts Pierciejs) nu ūtrys pusis, nūslādz itaidu Leigumu:

Puordeviejs apsajem puordūt i pīguoduot Pierciejam precis, atbiļstūši Piercieja izdareitajam pasyutejumam.

Pasyuteišonys, pīguodis i apmoksys parāds

Pierciejs dora preču pasyuteišonu itamā sātyslopā (veikalā), nūruodūt grybātūs preču veidu i daudzumu. Pierciejs var apmoksuot preci kai iz vītys škārsteikla veikalā ar tī daīmamajim moksuošonys veidim, tai ari apmoksojūt Puordevieja sagataveitū i Pierciejam e-postā aizsyuteitū riekinu voi apmoksojūt riekinu par reizi, izmontojūt Swedbank škārsteikla banku voi bankys karti. Riekins teik sagataveits elektroniski i ir dereigs bez paroksta.

Puordeviejs nūdrūsynoj preču pīguodi 5–10 dorbadīnu laikā nu precis apmoksys sajimšonys breiža, pīguodis laiku i veidu saskaņojūt ar Piercieju. Ka pierkšonys i pīguodis periodā īkreit svātku dīnys, precis sajimšonys laiks var drupeit atsaškiert (byut garuoks).

Atsasaceišonys tīseibys

Pierciejam ir tīseibys atsateikt nu precis 14 kalendarūs dīnu (diveju nedeļu) laikā nu Precis sajimšonys šaļts, nūsyutūt Puordeviejam atsasaceišonys viestuli, kuruos veidlapu Puordeviejs aizsyuta Pierciejam pa e-postu, kod nu Piercieja ir sajimts taids pīprasejums.

Pierciejam 7 (septeņu) dīnu laikā piec atsasaceišonys viestulis aizsyuteišonys juoatdūd Prece atpakaļ Puordeviejam. Vysys izmoksys, kas rūnās ar Precis syuteišonu atpakaļ Puordeviejam, sadz Pierciejs.

Pierciejs navar izmontuot atsasaceišonys tīseibys, ka:

  • pasyuteitūs preču eipašeibys ir taidys, ka tuos navar atdūt atpakaļ, precis dreiži sasamaitoj voi ir dreiži izlītojamys;
  • ir attaisejs īpakuojumu precei, kurū veseleibys i higienys apstuokļu deļ navar atdūt atpakaļ;
  • pasyuteituos precis ir izgataveitys taišni Pierciejam piec juo individuala pasyutejuma;
  • pierciejs ir nūpiercs digitalu (pdf dokuments, zeimiejums, video, dzīsme i tamleidzeigi) produktu (jo produkta fails teik sajimts par reizi i navar izsekuot ituo faila izmontuošonu tuoluok).

Latvejis Republikys Patārātuoju tīseibu aizsardzeibys lykuma 12. panta sastuo daļa nūsoka, ka “patārātuojs ir atbiļdeigs par precis kvalitatis i drūsuma saglobuošonu atsasaceišonys tīseibu izpiļdeišonys termeņā”. Puordeviejs patur tīseibys Pierciejam atsaceit izmontuot atsasaceišonys tīseibys voi īturēt kompensacejis moksu gadīnī, ka prece ir samaituota, lītuošonys laikā naviereigi izaturūt pret preci voi naīvārojūt instrukcejis nūruodejumus, ka ir pagaisynuots precis originalais īpakuojums voi ka precis īpakuojums ir būjuots.

Datu apstruode

Īvodūt vajadzeigū informaceju, nūformejūt pasyutejumu, Pierciejs aplīcynoj, ka ir īpasazyns i pīkreit, ka juo snāgtī dati teik izmontuoti, kab Puordeviejs varātu pījimt Piercieja pasyutejumu i padareit preču pīduoti saskaņā ar normativūs aktu praseibom. Īvodūt informaceju, Pierciejs pīkreit, ka tam iz nūruodeitū e-posti tiks izsyuteiti paziņuojumi, kas saisteiti ar Piercieja pasyutejuma apstruoduošonu.

Plašuoku informaceja par personys datu apstruodi daīmama škārsteikla veikala (sātyslopys) sadaļā “Privatuma politika” tepat.

Privatuma i seikdatņu politika

Privatuma politika

1. Vyspuoreigī nūsacejumi.

1.1. Itei Privatuma politika aproksta, kai Latgalīšu kulturys kusteiba “Volūda” (bīdreiba “LgSC” ar tuos vaļdis prīšksādātuoju Edīti Husari (13048411962) kai atbiļdeigū par datim (iz prīšku “Datu puorziņs), Daugovys īla 8, Leiksna, Leiksnys, pog., Augšdaugovys nūv.) daboj, apstruodoj i globoj personys datus, kū “LgSC” daboj nu sovu klientu i personu, kas apmeklej škārsteikla sātyslopu (iz prīšku saukti – “Datu subjekts” ci “jius”).

1.2. Personys dati ir sevkura informaceja attīceibā iz identificātu voi indentificejamu fizisku personu, t. i, Datu subjektu. Apstruode ir sevkura ar personys datim saisteiti darbeiba, par pīmāru, dabuošona, īraksteišona, puortaiseišona, izmontuošona, apsavieršona, dziesšona i iznycynuošona.

1.3. Datu puorziņs īvāroj lykumdūšonā paradzātūs datu apstruodis principus i spiej apstyprynuot, ka personys dati teik apstruoduoti ar spākā asūšū lykumdūšonu.  

2. Personys datu dabuošona, apstruode i globuošona.

2.1. Personu identificejūšu informaceju Datu puorziņs daboj, apstruodoj i globoj, vysa pamatā izmontojūt škārsteikla veikala vītni i e-postu.

2.2. Apmeklejūt i izmontojūt škarsteikla veikalā snāgtūs pakolpuojumus, jius pīkreitat, ka sevkura snāgtuo informaceja teik izmontuota i puorvaļdeiba atbylstūši Privatuma politikā nūsaceitajim mierkim.

2.3. Datu subjekts ir atbiļdeigs par tū, ka īsnāgtī personys dati byutu pareizi, precizi i piļneigi. Apzynuota napatīsys informacejis snīgšona teik turāta par ituos Privatuma politikys puorkuopumu. Datu subjektam ir pīnuokumus par reizi ziņuot Datu puorziņam par sevkurom izmaiņom īsnāgtajūs personys datūs.

2.4. Datu puorziņs nav atbiļdeigs par zaudiejumim, kas nūdareiti Datu subjektam voi trešajom personom, ka tī rodūšīs napatīsi īsnāgtu personys datu deļ.

3. Klientu personys datu apstruode

3.1. Datu puorziņs var apstruoduot itaidus personys datus:

3.1.1. Vuords, pavuorde
3.1.2. Dzimšonys datums
3.1.3. Kontaktinformaceja (e-posta adrese i/voi telefona numers)
3.1.4. Darejuma dati (nūpierktuos precis, pīguodis adrese, cena, moksuojuma informaceja i tt.)
3.1.5. Sevkuru cytu informaceju, kura īsnāgta veikala vītnis pīduovuotūs atbaļsteišonys īspieju i/voi pakolpuojumu preču pierkšonys laikā voi sasazynojūt ar bīdreibu.

3.2. Kluotyn pyrma tuo nūsauktajam Datu puorziņam ir tīseibys puorbaudeit īsnāgtūs datu precizitati, izmontojūt publiski daīmamūs registrus.

3.3. Personys datu apstruodis juridiskais pamats ir Vyspuoreiguos datu aizsardzeibys regulys 6. panta 1. punkta a), b), c) i f) apakšpunkts:

a) datu subjekts ir  dev pīkrisšonu sovu personys datu apstruodei vīnam voi vaicuokim konkretim mierkim;
b) apstruode ir vajadzeiga leiguma, kuru leiguma sliedzieja puse ir datu subjekts, izpiļdeišonai voi pasuokumu padareišonai piec datu subjekta pīprasejuma pyrma leiguma nūsliegšonys;  
c) apstruode ir vajadzeiga, kab izpiļdeitu iz puorzini attīcynojamū juridiskū pīnuokumu;
f) apstruode ir vajadzeiga puorziņa voi trešuos personys legitimūs interešu īvāruošonai, izjemūt, ka datu subjekta interesis voi pamattīseibys i pamatbreiveibys, kurom vajadzeiga personys datu aizsardzeiba, ir svareiguokys par itaidom interesem, jo eipaši, ka datu subjekts ir bārns.

3.4. Datu puorziņs globoj i apstruodoj Datu subjekta personys datus, cikom pastuov vysmoz vīns nu zamuok nūruodeitūs kritereju:

3.4.1. Personys dati vajadzeigi tim mierkim, kam tī sajimti;
3.4.2. Cikom uorejūs normativajūs aktūs nūteiktā parādā Datu puorziņs i/voi Datu subjekts var eistynuot sovys legitimuos interesis, kai, par pīmāru, īsnēgt ībyldumus voi ceļt voi vest praseibu tīsā;
3.4.3. Cikom pastuov juridiskys pīnuokums datus globuot, kai, par pīmāru, saskaņā ar Gruomotvedeibys lykumu;
3.4.4. Cikom ir spākā Datu subjekta pīkrisšona attīceigajai personys datu apstruodei, ka napastuov cyts personys datu apstruodis lykumeigs pamats.

Izabeidzūt itamā punktā pīsauktajim apstuoklim, izabeidz ari Datu subjekta personys datu globuošonys termeņš i vysi attīceigī personys dati teik naatgrīzeniski izdzāsti nu datoru sistemu i elektroniskūs dokumentu, kas saturiejuši attīceigūs personys datus voi ari itī dokumenti teik anonimizāti.

3.5. Kab piļdeitu sovys saisteibys pret jums, Datu puorziņam ir tīseibys nūdūt jiusu personys datus sadarbeibys partnerim, datu apstruoduotuojim, kas dora vajadzeigū datu apstruodi myusu aizdavumā, par pīmāru, gruomotvežim, kurjerim i c. Datu apstruoduotuojs ir personys datu puorziņs.

3.6. Apstruodojūt i globojūt personys datus, Datu puorziņs eistynoj organiziešonys i tehniskūs pasuokumus, kab nūdrūsynuotu personys datu aizsardzeibu preteimā najaušai voi nalykumeigai iznycynuošonai, puormeišonai, izpausšonai i sevkurai cytai nalykumeigai apstruodei.

4. Datu subjekta tīseibys
4.1. Saskaņā ar Vyspuoreigū datu aizsardzeibys regulu i Latvejis Republikys tīseibu aktim jums ir tīseibys:
4.1.1. Datikt sovim personys datim, sajimt informaceju par tūs apstruodi, kai ari pīpraseit jiusu personys datu kopeju elektroniskā formatā i tīseibys iz itūs datu nūdūšonu cytam puorziņam (datu puornasameiba);
4.1.2. Pīpraseit lobuot napareizus, naprecizus voi napiļneigus personys datus;
4.1.3. Dzēst sovus personys datus (“tikt aizmierstam”), izjemūt gadīņus, kod lykums pīprosa apstruoduot vysus jiusu personys datus;
4.1.6. Vierstīs Datu vaļsts inspekcejā.
Pīprasejumu par sovu tīseibu eistynuošonu varit īsneģt, īsyutūt pīprasejumu elektroniski, sasazynojūt ar platformys-škārsteikla veikala atbiļdeigajim sadaļā “Sasazynuot”.

5.1. Itei Privatuma politika izstruoduota saskaņā ar Eiropys Parlamenta i Padūmis regulu (ES) 2016/679 (2016. gods 27. apreļs) par fizisku personu aizsardzeibu attīceibā iz personys datu apstruodi i itaidu datu breivu apriti i ar kū atceļ Direktivu 95/46/EK (Vyspuoreiguo datu aizsardzeibys regula), kai ari Latvejis Republikys i Eiropys Savīneibys spākā asūšajim lykumim.  

5.2. Datu puorziņam ir tīseibys dareit izmainis voi papyldynuojumus Privatuma politikā sevkurā breidī i bez īprīškeja breidynuojuma. Lobuojumi ir spākā piec tuo publiciešonys sātyslopā voluda.lv.


Seikdatnis

Sātyslopā (škārsteikla veikalā) voluda.lv izmontuotys seikdatnis, sauktys ari par cookies.

Seikdatne ir mozs teksta fails, kas teik saglobuots jiusu datorā/telefonā. Tys teik lītuots, kab fiksātu informaceju par tū, kai asat izmontuojs myusu sātyslopu, pīvadumam, kod jius pādejū reizi attaisejot voluda.lv i kaida veida informaceju mekliejot. Teksta datni var skaiteit tikai itei škārsteikla vītne, par tū itai informacejai navar datikt nivīns cyts. Itei teksta datne nav kaiteiga, navar saturēt virusus ci programys kodus, i tū navar saisteit ar konkretu personu ci IP adresi.

Izmontojūt itū sātyslopu, jius pīkreitat, ka itymā sātyslopā īvītuotuos veiktspiejis/analitiskuos seikdatnis teik izmontuotys ar mierki uzlobuot pakolpuojuma kvalitati.

Google Analytics

Itymā sātyslopā teik izmontuota uzjāmuma “Google Inc” programa “Google Analytics”, kura izmontoj teksta seikdatnis, kas teik globuotys jiusu datorā/telefonā i ļaun analizēt tū, kai izmontojat attīceigū škārsteikla lopu.

Itūs seikdatņu radeituo informaceja par tū, kai izmontojat itū škārsteikla lopu, teik nūsyuteita iz “Google” serveri ASV i tī saglobuota. Jiusu IP adrese, izmontojūt IP anonimizaceju, teik saeisynuota Eiropys Savīneibys ci Eiropys ekonomiskuos zonys teritorejā i tikai izjāmuma gadīņūs var tikt nūdūta apstruodei ASV asūšajūs “Google” serverūs.

“Google” izmontoj itū informaceju, kab izvārtātu tū, kai izmontojat attīceigū škārsteikla lopu, kab škārsteikla lopu uzturātuojim sagataveitu ziņuojumus par aktivitatem attīceigajuos škārsteikla lopuos i snāgtu cytus ar škārsteikla lopu i škārsteikla izmontuošonu saisteitus pakolpuojumus. “Google” nikaidā gadīnī nasaisteis ite pajimtū IP adresi ar sevkuru cytu informaceju, kura ir “Google” reiceibā. Taipat “Google” vajadzeibys gadīnī itū informaceju snādz trešajom personom, ka tys ir lykumā nūsaceits ci ka trešuo persona uzjāmuma “Google” aizdavumā dora itūs datu apstruodi.

Kluotyn atsasaceišonys īspiejai jius varit tiks izslāgts nu “Google Analytics” veiktuos informacejis vuokšonys, lejupluodejūt i aktivizejūt “Google Analytics” puorlyukprogramys īspieju ite.